Μισθοδοσία Ιανουαρίου 2013 (μόνιμοι)

Το σύστημα «Μισθοδοσία online» ενημερώθηκε με τα μισθοδοτικά στοιχεία που αφορούν στην προπληρωμή μονίμων υπαλλήλων για τον Ιανουάριο του 2013.

Επίσης δόθηκαν αναδρομικά οι αλλαγές ΜΚ για όσους άλλαζαν το Νοέμβριο του 2012, ενώ περάστηκαν και οι απεργίες που έγιναν στις 6 & 7 Νοεμβρίου.

Μισθοδοσία Δεκεμβρίου 2012 (μόνιμοι)

Το σύστημα «Μισθοδοσία online» ενημερώθηκε με τα μισθοδοτικά στοιχεία που αφορούν στην προπληρωμή μονίμων υπαλλήλων για το Δεκέμβριο του 2012.

Επίσης δόθηκαν αναδρομικά οι αλλαγές ΜΚ για όσους άλλαζαν το Οκτώβριο του 2012, ενώ περάστηκαν και οι απεργίες που έγιναν στις 18 Οκτωβρίου.

Μισθοδοσία αναπληρωτών – Οκτώβριος 2012

Το σύστημα “μισθοδοσία online” ενημερώθηκε με τα μισθοδοτικά στοιχεία των αναπληρωτών για τους οποίους έχουν έρθει οι Α.Β.Υ.Δ.Ε. (Αριθμοί Βεβαίωσης Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου).

Η πληρωμή θα γίνει στις 9 Νοεμβρίου.

Μισθοδοσία Νοεμβρίου 2012

Το σύστημα «Μισθοδοσία online» ενημερώθηκε με τα μισθοδοτικά στοιχεία που αφορούν στην προπληρωμή μονίμων υπαλλήλων για το Νοέμβριο του 2012.

Επίσης δόθηκαν αναδρομικά οι αλλαγές ΜΚ για όσους άλλαζαν το Σεπτέμβριο του 2012, ενώ περάστηκαν και οι απεργίες που έγιναν στις 26 Σεπτεμβρίου.

Μισθοδοσία αναπληρωτών – Σεπτέμβριος 2012

Το σύστημα “μισθοδοσία online” ενημερώθηκε με τα μισθοδοτικά στοιχεία των αναπληρωτών που προσλήφθηκαν με την Υ.Α. 102669/Δ2/07-09-2012 (4 άτομα). Υπενθυμίζουμε ότι οι αναπληρωτές μεταπληρώνονται στις 10 κάθε μήνα (ή την προηγούμενη εργάσιμη) για τα δεδουλευμένα του προηγούμενου μήνα.

Δηλαδή την Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου θα πληρωθούν για τα δεδουλευμένα του Σεπτεμβρίου.

Μισθοδοσία Οκτωβρίου 2012

Το σύστημα «Μισθοδοσία online» ενημερώθηκε με τα μισθοδοτικά στοιχεία που αφορούν στην προπληρωμή μονίμων υπαλλήλων για τον Οκτώβριο του 2012.

Επίσης δόθηκαν αναδρομικά οι αλλαγές ΜΚ για όσους άλλαζαν τον Αύγουστο του 2012.