Μισθοδοσία Μαΐου με βάση το ν.4354/2015

Σας ενημερώνουμε ότι η μισθοδοσία του Μαΐου στάλθηκε με βάση το ν. 4354/2015 και τα νέα ΜΚ.

Τα αναδρομικά από 01/01/2016 έως 30/04/2016 δεν συμπεριλαβάνονται σε αυτή τη μισθοδοσία. Θα ενσωματωθούν σε κάποια από τις επόμενες μισθοδοσίες, όταν θα είναι έτοιμο το σύστημα υπολογισμού τους από το πρόγραμμα μισθοδοσίας ΔΙΑΣ του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4354/2015 τυχόν αύξηση στο βασικό μισθό χορηγείται σε ισόποσες δόσεις σε χρονικό διάστημα 4 ετών (δηλαδή το 1/4 της αύξησης για κάθε έτος).