Μισθοδοσία αναπληρωτών – Μάρτιος 2013

Το σύστημα “μισθοδοσία online” ενημερώθηκε με τα μισθοδοτικά στοιχεία των αναπληρωτών για το μήνα Μάρτιο του 2013.

Σε αυτόν το μήνα περάστηκαν και τυχόν αναρρωτικές άδειες.

Η πληρωμή θα γίνει την Τετάρτη, 10 Απριλίου 2013.

Μισθοδοσία Ιανουαρίου 2013 (μόνιμοι)

Το σύστημα «Μισθοδοσία online» ενημερώθηκε με τα μισθοδοτικά στοιχεία που αφορούν στην προπληρωμή μονίμων υπαλλήλων για τον Ιανουάριο του 2013.

Επίσης δόθηκαν αναδρομικά οι αλλαγές ΜΚ για όσους άλλαζαν το Νοέμβριο του 2012, ενώ περάστηκαν και οι απεργίες που έγιναν στις 6 & 7 Νοεμβρίου.

Μισθοδοσία Δεκεμβρίου 2012 (μόνιμοι)

Το σύστημα «Μισθοδοσία online» ενημερώθηκε με τα μισθοδοτικά στοιχεία που αφορούν στην προπληρωμή μονίμων υπαλλήλων για το Δεκέμβριο του 2012.

Επίσης δόθηκαν αναδρομικά οι αλλαγές ΜΚ για όσους άλλαζαν το Οκτώβριο του 2012, ενώ περάστηκαν και οι απεργίες που έγιναν στις 18 Οκτωβρίου.