Βελτιώσεις στο σύστημα “Μισθοδοσία online”

Έγιναν βελτιώσεις στο online σύστημα όπου βλέπουμε τη μισθοδοσία μας. Πιο συγκεκριμένα…

  • Προστέθηκε η εμφάνιση των εργοδοτικών εισφορών καθώς και επιπλέον συνόλων για πιο εύκολη επισκόπηση αλλά και πιο ολοκληρωμένη εικόνα μισθοδοσίας.
  • Προστέθηκε ένα μενού στα δεξιά με το οποίο μπορούμε να μεταβούμε γρήγορα στη μισθοδοτική περίοδο που μας ενδιαφέρει (πιέστε ctrl+f5 αν δεν εμφανίζεται σωστά)
  • Από τον Ιανουάριο του 2012 και μετά εμφανίζεται ο αριθμός των τέκνων για τα οποία ο μισθοδοτούμενος παίρνει επίδομα, ώστε να είναι ευκολότερος ο έλεγχος.

Με την ευκαιρία, θα παρακαλούσαμε όλοι οι μισθοδοτούμενοι να ελέγξουν αν παίρνουν επίδομα για το σωστό αριθμό τέκνων καθώς και τυχόν επίδομα θέσης ή περιοχής και σε περίπτωση λάθους να μας ενημερώσουν άμεσα στο 27520 27216.

Για όσους δε γνωρίζουν τη νομοθεσία σχετικά με το επίδομα τέκνων (και πότε αυτό σταματάει) θα ανέβει τις προσεχείς ημέρες άρθρο στο site με αναλυτικές πληροφορίες.

Comments are closed.