Ετήσιες βεβαιώσεις αποδοχών 2011

Οι ετήσιες βεβεώσεις αποδοχών για το 2011 θα εκδοθούν από τη Διεύθυνσή μας και θα αρχίσουν να στέλνονται στα σχολεία που υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί στις αρχές Μαΐου. Η αποστολή θα γίνει σταδιακά.

Η διαδικασία ευελπιστούμε ότι θα έχει ολοκληρωθεί ως τις 15-20 Μαΐου.

Παρακαλούμε όσους συναδέλφους δεν υπηρετούν σε σχολεία της Αργολίδας και έχουν αλλάξει διεύθυνση να τηλεφωνούν στο 27520-27216 (κ. Καραλέκα Αγγελική) για να δηλώσουν τη νέα.

Comments are closed.