ΠΡΟΣΟΧΗ! Ενημέρωση σχετικά με τις βεβαιώσεις αποδοχών 2011

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σε κάποιες βεβαιώσεις αποδοχών, τυπώθηκε λανθασμένα ως εργοδότης το σχολείο εργασίας του μισθοδοτούμενου, ενώ θα έπρεπε σε όλες να εμφανίζεται ως εργοδότης η ΔΔΕ Αργολίδας, με ΑΦΜ 099126906.

Οι βεβαιώσεις με λάθος εργοδότη επανατυπώθηκαν και έχουν τοποθετηθεί στις θυρίδες των σχολείων (τα οποία παρακαλούμε να περάσουν να τις παραλάβουν και να τις μοιράσουν εκ νέου στους ενδιαφερόμενους).

Τα ποσά στις νέες αυτές βεβαιώσεις είναι σωστά και δεν έχουν αλλαγές σε σχέση με αυτές που έχουν ήδη σταλεί. Το μόνο που άλλαξε είναι τα στοιχεία του εργοδότη που τυπώνονται πάνω αριστερά.

Comments are closed.