Μισθοδοσία αναπληρωτών – Μάρτιος 2013

Το σύστημα “μισθοδοσία online” ενημερώθηκε με τα μισθοδοτικά στοιχεία των αναπληρωτών για το μήνα Μάρτιο του 2013.

Σε αυτόν το μήνα περάστηκαν και τυχόν αναρρωτικές άδειες.

Η πληρωμή θα γίνει την Τετάρτη, 10 Απριλίου 2013.

Comments are closed.