Μισθοδοσία αναπληρωτών – Ιούνιος και αποζημίωση 2013

Το σύστημα “μισθοδοσία online” ενημερώθηκε με τα μισθοδοτικά στοιχεία των αναπληρωτών για το μήνα Ιούνιο του 2013 καθώς και την αποζημίωση απόλυσης.

Η αποζημίωση εμφανίζεται στο σύστημα ως “Τύπος μισθοδοσίας: 5”

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2013.

Comments are closed.