Επικοινωνία

Διεύθυνση

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας
Αμυμώνης 7, 21 100, Ναύπλιο

Τηλέφωνα

Τακτική μισθοδοσία, ΕΑΠ, website:

Βελέντζας Αλέξανδρος

27520 27216

Πρόσθετες αποδοχές (υπερωρίες, οδοιπορικά κ.τ.λ.):

Παπαδριανός Δημήτριος,
Παπαγεωργίου Σωτηρία

27520 97725

Παρακαλούμε σημειώστε ότι το τηλέφωνό μας ακόμα κι όταν συνομιλούμε ακούγεται σε αυτόν που καλεί σα να “χτυπάει”. Προσπαθήστε ξανά…

FAX

27520 99213

Email

mixanorganosi -at- dide.arg.sch.gr