Μισθοδοσία Μαΐου 2013 (μόνιμοι)

Το σύστημα «Μισθοδοσία online» ενημερώθηκε με τα μισθοδοτικά στοιχεία που αφορούν στην προπληρωμή μονίμων υπαλλήλων για το Μάιο του 2013.

Σε αυτή τη μισθοδοσία τακτοποιήθηκαν πολλές εκκρεμότητες, μεταξύ των οποίων…

  • Υπολογίστηκαν αναδρομικά αλλαγές ΜΚ για όσους άλλαζαν τους μήνες Δεκέμβριο 2012 καθώς και Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2013.
  • Υπολογίστηκαν εκκρεμότητες που αφορούσαν οικογενειακά επιδόματα
  • Περάστηκαν απεργίες που εκκρεμούσαν
  • Υπολογίστηκαν αναδρομικά κρατήσεων (ΤΠΔΥ και ΤΕΑΔΥ) για μισθοδοτούμενους με πρώην καθεστώς ΙΔΑΧ.
  • Προστέθηκε αναδρομική κράτηση 3 μηνών σε όσους είχαν ΤΣΜΕΔΕ ειδικής προσαύξησης (άνω 5ετίας) βάσει των νέων εισφορών που κοινοποίησε το ΤΣΜΕΔΕ για το έτος 2013.
  • Υπολογίστηκαν αναδρομικά κράτησης υπέρ ΜΤΠΥ σε όσους είχαν υπερβάλλουσα αύξηση.

Για διευκρινήσεις στα παραπάνω θέματα μπορείτε να επικοινωνείτε με το οικονομικό τμήμα στο τηλέφωνο 27520 27216.

Μισθοδοσία αναπληρωτών – Μάρτιος 2013

Το σύστημα “μισθοδοσία online” ενημερώθηκε με τα μισθοδοτικά στοιχεία των αναπληρωτών για το μήνα Μάρτιο του 2013.

Σε αυτόν το μήνα περάστηκαν και τυχόν αναρρωτικές άδειες.

Η πληρωμή θα γίνει την Τετάρτη, 10 Απριλίου 2013.

Μισθοδοσία Ιανουαρίου 2013 (μόνιμοι)

Το σύστημα «Μισθοδοσία online» ενημερώθηκε με τα μισθοδοτικά στοιχεία που αφορούν στην προπληρωμή μονίμων υπαλλήλων για τον Ιανουάριο του 2013.

Επίσης δόθηκαν αναδρομικά οι αλλαγές ΜΚ για όσους άλλαζαν το Νοέμβριο του 2012, ενώ περάστηκαν και οι απεργίες που έγιναν στις 6 & 7 Νοεμβρίου.