Μισθοδοσία online

Σας ενημερώνουμε ότι τα μισθοδοτικά σας στοιχεία είναι διαθέσιμα στο επίσημο site της Γ.Γ.Π.Σ.

Για να συνδεθείτε θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε του κωδικούς που έχετε στο σύστημα TAXISnet.

Μετάβαση στην Υπηρεσία Προσωποποιημένης Πληροφόρησης Μισθοδοτούμενων Δημοσίου